top of page

EQUIP

ISABEL BAIXERAS
ADVOCADA 
MONTSERRAT FELIP
ADVOCADA 
MONTSERRRAT BORONAT
ADVOCADA

Carrer de Balmes 209, 4rt. 1a. 08006 Barcelona

Telèfon 934 394 598

 

Plaça de la Llibertat 15, 1er 1a 43201 Reus 

Telèfon: 977 127 574

Email: felip@abbf.net

            abbf@arquired.es

 

Feu click aquí per trobar-nos!

CONTACTE

Montserrat Felip

 

Si voleu també ens podeu fer arribar un missatge:

  • LinkedIn Social Icon

¡Tus datos se enviaron con éxito!

Montserrat Felip

Especialista en:  Dret de la construcció, urbanisme, llicències, edificació, responsabilitat per danys, censos, dret agrari.  

Baixeras Boronat Felip

ADVOCADES

de PROXIMITAT

Perfil profesional
Col.laboradors
contact

© 2016 by BaixerasBoronatFelip

Som a disposició de qui desitgi un advocat pròxim, atent i de confiança que l’orienti, l'acompanyi i el defensi davant d’administracions i jutjats fins a aconseguir que els seus drets i interessos trobin la protecció que mereixen.

FILOSOFIA

ÀREES

D'ACTUACIÓ

Intervenció en transaccions i defensa jurídica davant els Tribunals en dret civil: dret de la construcció, censos, dret agrari, responsabilitat per danys.

Assessorament jurídic i urbanístic a Entitats públiques i particulars, i direcció lletrada de recursos contenciosos administratius i procediments declaratius davant els Jutjats, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i el Tribunal Suprem, en matèria de Dret Civil i Dret Administratiu.

Consultoria i assistència en la compravenda d’immobles

Intervenció en qualitat d’àrbitre en arbitratges de dret privat en matèria de dret de la construcció.

Redacció de la Normativa Urbanística de Plans Generals d’Ordenació, Plans Especials i Parcials, i projectes de reparcel·lació.

Filiació post mortem.

Montserrat Felip és advocada, llicenciada en dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, 3ª promoció (1973-1978).

 

Lletrada en exercici des de 1979.

 

Comparteix despatx amb Isabel Baixeras i Montserrat Boronat des de 1980 i amb Misericòrdia Albouy des de 1986.

 

Ha estat diputada a la Junta de Govern de l’Il.ltre Col·legi d’Advocats de BCN.


Formació especialitzada en  dret de la construcció, urbanisme i dret local. 

Docència en l’Escola de Pràctica Jurídica del Col·legi d’Advocats de Reus en matèria de dret de la construcció.

 

Des del 2014 és també consultora jurídica a wefindyourplace

PERFIL

PROFESSIONAL

Filosofia
Arees Actuació

Des de 1989 treballem regularment per ASEMAS, Mutua de Seguros, en la defensa dels arquitectes en les reclamacions i processos judicials que es plantegen en les comarques de Tarragona per responsabilitat civil en matèria de construcció.

VALOR 

AFEGIT

El nostre valor afegit és l'assessorament de proximitat: amb l'objecte de donar solucions, negociar transaccions, i de defensar-les, si escau, davant els tribunals, oferim des del nostre despatx professional una atenció directa i especialitzada en la matèria de què es tracti, que aportarà al cas confiat la seva experiència en l'assessorament i defensa i una dedicació personalitzada.

bottom of page